«Нишката между нашите народи не може да се прекъсне»: Дарина Григорова за България и Русия

Дарина Григорова, професор в Софийския университет “Св. Климент Охридски” (България), сподели мнението си за историческите връзки и съвременните отношения на България и Русия.

«Связь между нашими народами не может прерваться»: Дарина Григорова о Болгарии и России

Своим взглядом на исторические связи и современные отношения Болгарии и России поделилась Дарина Григорова – историк, профессор Софийского университета св. Климента Охридского (Болгария).