efdf1b_75eec7f6997f414e84eddf49b8075c9c-mv2

Κέντρο αγίου Βασιλείου του Μέγα Ιδρύθηκε το 2016 από Ορθόδοξους χριστιανούς από τη Ρωσία. Αποτελεί ανεξάρτητη αναλυτική οργάνωση μη εμπορικού χαρακτήρα. Η ανάπτυξη της οικουμενικής κίνησης και οι σύγχρονες νεωτεριστικές τάσεις στη παγκόσμια Ορθοδοξία – ήταν ο λόγος γιά τη δημιουργία τού κέντρου. Σ αυτές τις συνθήκες έχουμε επίγνωση του καθήκοντός μας να υψώσουμε τη φωνή μας για την υπεράσπιση της Ορθόδοξης Παράδοσης και βασιζόμενοι στις παραδοσιακή Ορθόδοξη κοσμοθεωρία να αναλύσουμε τη σύγχρονη εκκλησίαστική και πολιτική ζωή, συμβάλλωντας στην προώθηση του μετασχηματισμού της με βάση τις εντολές του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

Το εμβλημά μας:

In Christo vincimus — «Εν Χριστώ νικώμεν«.


Αποστολή μας – η συμβολή στην προστασία και διάδοση της Oρθόδοξης Παραδόσεως και της παραδοσιακής ορθόδοξης κοσμοθεωρίας στο σύγχρονο κόσμο.

Στόχος μας είναι η μελέτη υπό το φως της Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας επίκαιρων θεμάτων που σχετίζονται με τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και των βασικών προβλημάτων της παγκόσμιας και εθνικής ανάπτυξης, και συμβολή στην επιλυσή τους.

efdf1b_7631f7b1880848c3adf9501946f3eee3-mv2

   efdf1b_16dade814d2a4e66b2899551f44fe275-mv2 Οι Στόχοι μας είναι:

1. Ανάλυση της καταστάσεως και πρόβλεψη των προοπτικών για την

Ορθόδοξη Εκκλησία και τα κράτη με Ορθόδοξη πνευματική κληρονομιά στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας και τοπικής συγκυρίας.

2. Να ενώσουμε τις δυνάμεις των εμπειρογνωμόνων και των εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας για κοινή συμμετοχή σε πνευματικά καί εκπαιδευτικά προγράμματα για το καλό της Εκκλησίας και του κράτους.

3. Να εντοπίζουμε και να αναλύουμε σημαντικές αποκλίσεις από την Ευαγγελική διδασκαλία και την Ορθόδοξη Παράδοση στη ζωή των ορθοδόξων Εκκλησιών, και να συμβάλουμε στην προστασία της Παραδόσεως.

 efdf1b_d70a16f6a28a4c11a60957ef3e0f1f9f-mv2

4. Η μελέτη των σχέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τις άλλες ομολογίες,η έρευνα της ιστορίας και των προοπτικών του διαθρησκευτικού και οικουμενιστικού διαλόγου υπό το φως της ορθόδοξης Παραδόσεως. Η συμβολή στην προώθηση της εξόδου των τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών από την οικουμενιστική κίνηση.

5. Η ανάλυση των σχέσεων μεταξύ Εκκλησίας καί κράτους και συμβολή στην προώθηση της ανάπτυξης τους μέσα στο πνεύμα ορθόδοξης συμφωνίας, συμβολή στην υιοθέτηση των ορθοδόξων αρχών στη ζωή του κράτους.

6. Διερεύνηση της αλληλοεπίδρασης των εξελήξεων στο δημογραφικό τομέα με την θρησκεία και την πολιτική, της αξίας και των προοπτικών του  χριστιανικού γάμου στο σύγχρονο κόσμο, προώθηση της προστασίας και της νομοθετικής εδραίωσης του χριστιανικού γάμου.

 efdf1b_5abaaf2d6554444ab9b5ee043d832225-mv2

7. Εξέταση της κατάστασης της Ορθοδόξου ιεραποστολής και συμβολή στηνανάπτυξή της.

8. Διεξαγωγή επίκαιρων μελετών, παραγωγή των βάσεων της ορθόδοξης προσέγγισης σε νεοφανή και πιθανά προβλήματα της παγκόσμιας ανάπτυξης που σχετίζονται με την επιστημονική και τεχνολογική πρόοδο και άλλα θέματα.

9. Μελέτη της ζωής των ορθοδόξων ενοριών, συμβολή στην ανάπτυξη της ενοριακής δραστηριότητας και ενίσχυση της ουσιαστικής εποικοδομητικής συμμετοχής των λαϊκών στη ζωή της Εκκλησίας και της κοινωνίας.

10. Ανάπτυξη προτάσεων για τις εκκλησιαστικές διοικητικές αρχές, ορθόδοξες οργανώσεις, πολιτικά ιδρύματα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς με στόχο την επίλυση επίκαιρων ζητημάτων που σχετίζονται με τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της κοινωνίας.

logos@stbasil.center